Bærekraft

Bærekraft for framtiden

Skal vi sikre en mer bærekraftig framtid, må alle bidra. Det handler om miljø, sosiale og forretningsetiske forhold, og en mer rettferdig verden. I Metallteknikk arbeider vi for en så bærekraftig virksomhet som mulig. Det betyr en forsvarlig forvaltning av ressursene, hvor mennesker og miljø til enhver tid er viktigst.

Vi oppfordrer alle til å komme med innspill til hvordan vi kan bli en mer bærekraftig bedrift. Har du forslag? Ta kontakt her

Det store bildet

De 17 bærekraftsmålene, også kjent som FNs bærekraftsmål eller SDG-ene (Sustainable Development Goals), er globale mål som ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015. Samlet representerer målene de viktigste utfordringene verden står overfor for å sikre en bærekraftig økonomisk, sosial og miljømessig utvikling innen 2030.

Våre mål

Vi har valgt ut tre prioriterte mål og arbeidsområder: God utdanning (mål 4), anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 8) og ansvarlig forbruk og produksjon/stoppe klimaendringene (mål 12/13).

God utdanning

Vi skal informere aktivt om muligheter hos Metallteknikk overfor elever i ungdomsskole så vel som videregående skole.

Som lærlingebedrift skal vi ha et godt tilbud til unge som velger vår oss for sitt yrkesaktive liv. Vi skal tilrettelegge for at flere jenter velger yrkene innen vår bransje.

Vi skal gi personer som har falt utenfor arbeidslivet eller som har funksjonshemminger mulighet til å bli lærlinger hos oss, også som voksne.

Vi skal være en fast og trygg arbeidsplass

Vi skal fremme entreprenørskap, kreativitet og innovasjon. Vi skal være inkluderende.

Vi skal investere i bygg, maskiner og utstyr for å øke effektiviteten og redusere fysisk belastning for den enkelte

Vi skal øke graden av prosjekter innen fornybar energi, og profilere at vi er en del av disse.

Vi skal jobbe for å ha en så bærekraftig produksjon som mulig til enhver tid Kjøpe fornybar strøm og investere i energisparende tiltak

Fokusere på å redusere Co2-utslipp og redusere transport Utarbeide klimaregnskap

Miljøfyrtårn-sertfiseres

Sortere og gjenvinne mest mulig avfall

Bruke underleverandører som tar miljøansvar Tilby grønt stål (klimakompensert bruk av stål)

Åpenhet er grunnlaget for alt vi gjør

Den såkalte Åpenhetsloven, som trådte i kraft i fjor, har som mål å styrke virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og gode arbeidsforhold. Loven skal sikre at alle som ønsker det, får informasjon om virksomheten. Informasjonen utarbeides i en rapport.

Loven gir større virksomheter plikt til å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger. Det betyr å kartlegge, gjøre rede for og følge opp hvordan vi håndterer såkalte rettferdighetsprinsipper knyttet til virksomheten.

Metallteknikk er en del av BRI-konsernet, og rapporten finner du her

God utdanning

Vi skal informere aktivt om muligheter hos Metallteknikk overfor elever i ungdomsskole så vel som videregående skole.

Som lærlingebedrift skal vi ha et godt tilbud til unge som velger vår oss for sitt yrkesaktive liv. Vi skal tilrettelegge for at flere jenter velger yrkene innen vår bransje.

Vi skal gi personer som har falt utenfor arbeidslivet eller som har funksjonshemminger mulighet til å bli lærlinger hos oss, også som voksne.

Innspill til hvordan bli en mer bærekraftig bedrift