Aktuelt

Jobber for utvikling og topp kvalitet i sveisefaget

Til daglig er han fabrikksjef hos Metallteknikk. Men Berge Edland brenner for faget både på og utenfor jobb.

Som styreleder i Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF) er han med på å samle viktig norsk kompetanse om sveising. Det er viktig, både nasjonalt og internasjonalt.

NSF står sentralt både innen utdanning, rekruttering og utvikling innen sveisefaget. Forbundet har ansvar for fag- og høyere utdanning innen området, og godkjenner blant annet skoler og opplæring.

Fra fag- til høyere utdanning
Målet er å sikre kvalitet og sikkerhet som står seg, både nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig å holde et høyt nivå, enten man har en fagutdanning innen sveising eller høyere utdanning som også er internasjonal, sier Berge.

Europeisk og norsk standard eller bransjestandard – det finnes ikke ett området hvor ikke høyeste kvalitet er påkrevet innen sveising. Med rivende teknologisk utvikling og stadig mer krevende og komplekse oppdrag, blir ikke behovet mindre.

Langsiktig mål
En viktig del av NSFs virksomhet er også å fremme faget i forhold til skoler og bedrifter. Det bidrar ikke minst et hundretalls bedriftsmedlemmer og cirka 800 personlige medlemmer til, selv om Berge Edland gjerne vil ha enda flere inn i arbeidet.

-Dette er viktig for bransjen vår, og for å sikre at vi også i framtiden er teknologisk og kvalitativt ledende, sier han.

Innspill til hvordan bli en mer bærekraftig bedrift