Aktuelt

Følger Aermade inn i nye markeder

Bærekraft og energibruk er stadig viktigere. Det gir Egersunds-bedriften Aermade gode kort på hånd. Virksomheten står sterkt i markedet for ventilasjonsaggregater til offshore og maritim industri.

Utstyret er av høy kvalitet, og leveres for det meste i rustfritt stål fra Metallteknikk, her representert ved Karianne Stene Bjelland og Ottar Anfinsen foran en av konstruksjonene.

Aermade utvikler og designer teknologi og utstyr, driver anskaffelse av komponenter, sammenstiller og monterer, før leveransen går til kunden. Metallteknikk er en av selskapets viktigste samarbeidspartnere og leverandører på det meste som gjelder sveis og platearbeid.

Blant kundene er de store leverandørbedriftene som jobber med Equinor og BP, for å ha nevnt noen. Markedet er både nasjonalt og internasjonalt, og Egersunds-bedriften står blant annet bak store leveranser til vindfarmanlegg utenfor Skottland, forteller daglig leder Øystein Lobekk (bildet).

Vindkraft er, sammen med olje og gass, de viktigste markedet for Aermade, som også posisjonerer seg for vekst i vind offshore langs norskekysten.

-Viktigste suksesskriterium for kundene er rett kvalitet, ikke minst teknologisk og innovativt, til rett tid, og selvsagt levert i henhold til tidsplan, sier Lobekk.

Aermade eies av selskapene Aeron og Metallteknikk med henholdsvis 51 og 49 prosent.

Innspill til hvordan bli en mer bærekraftig bedrift